1) Změna programu vyhrazena.
2) Formální společenský dress-code není na akci určen. Návštěvníci jsou nicméně povinni zvolit vhodný společenský oděv. V případě porušení tohoto pravidla má pořadatel právo zamítnout vstup na akci.
3) Zákaz vnášení zbraní, skleněných nádob, plechovek, PET lahví, deštníků a ostatních nebezpečných předmětů, alkoholických nápojů, toxických a jiných látek.
4) Návštěvník akce uděluje souhlas s tím, že fotografie, filmy a videozáznamy s jeho osobou smějí být pořízeny a užity, a to bez peněžité náhrady.

5) V případě zranění jakékoli osoby je držitel vstupenky povinen uvědomit o tom pořadatele. Pořadatel ani Dům kultury nezodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.