POKLADNA DŮM KULTURY LIBEREC 

Pondělí až středa

14.00 – 17.30

_____________________________________________

ONLINE PRODEJ VSTUPENEK 

smsticket-01

(sektory Přísálí, Boční přísálí, Galerie, Boční galerie)

_____________________________________________

PRODEJ V KANCELÁŘI SU TUL

(suterén budovy F1 Husova – pod univerzitní lékařkou)

 

ukončeno
 

(sektory Hlavní sál, Balkon)

_____________________________________________

PLÁN STOLŮ A SEKTORY

PřízemíBalkon

Všechny návštěvníky plesu žádáme o zachování konvence oděvu. Při porušení tohoto pravidla je pořadatel oprávněn zamezit vstup na ples.