1) Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme.

2) Bez kontrolního ústřižku je vstupenka neplatná.

3) Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup na ples.

4) Překontrolujte si při zakoupení správnost údajů na vstupence.

5) Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři SU TUL, nebo rezervovat prostřednictvím rezervačního systému smsticket.cz. Prodej vstupenek online se řídí vlastními obchodními podmínkami společnosti smsticket

6) Pořadatel má právo odmítnout prodej vstupenek, v případě podezření z neoprávněného nakládání s nimi.

7) V případě zrušení akce je potřeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena.

8) Pořadatelem 19. reprezentativního plesu technické univerzity v Liberci je Studentská unie Technické univerzity v Liberci z.s., Studentská 1402/2, 460 01 Liberec , IČ: 22891889

 

V Liberci dne 1. 12. 2018